Institute of

Forest Ecosystems

Deputy

Office

Daniela Hohenstern
Institute of Forest Ecosystems

Alfred-Möller-Straße 1, Haus 41/42
16225 Eberswalde
Phone: +49 3334 3820 300
Fax: +49 3334 3820 354
wo@thuenen.de

Contact persons forDr. Karolina Pietras-Couffignal

Dr. Karolina  Pietras-Couffignal
Address
Alfred-Möller-Straße 1, Haus 41/42
16225 Eberswalde
Phone
+49 3334 3820-350
E-Mail
karolina.pietras-couffignal@thuenen.de

Fields of Expertise

Forest Resources and Climate Protection

  •  

Curriculum vitae

Publications

hits: 3

  1. Schnell S, Freudenberg M, Pietras-Couffignal K, Magdon P (2021) Die Bundeswaldinventur als Referenz für die Entwicklung nationaler fernerkundlicher Waldinformationsprodukte zur Unterstützung einer an das Klima angepassten Waldbewirtschaftung. In: FowiTa : Forstwissenschaftliche Tagung - Wald: Wie weiter? ; Book of abstracts, 13. bis 15. September 2021. p 270
  2. Pietras-Couffignal K, Schnell S, Freudenberg M, Magdon P (2021) Modelowanie dostosowanego do klimatu rozmieszczenia gatunków drzew na terenie Niemiec na podstawie Federalnej Inwentaryzacji Lasów i Teledetekcji. In: Tomaszewski D, Jagodzinski AM (eds) Drzewa i lasy w zmieniajacym sie srodowisku : Scientific conference ; Kórnik-Poznan, 11-13 October 2021, Conference Proceedings. Gdansk: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp 151-153
  3. Pietras-Couffignal K, Witkowski R (2021) Rosliny inwazyjne lasów miejskich Berlina - problemy gospodarcze zwiazane z wybranymi gatunkami oraz metody ich zwalczania. Acta Sci Pol Silv Colendar Ratio Ind Lignar 20(1):53-69, DOI:10.17306/J.AFW.2021.1.6
    pdf document (limited accessibility) 1449 kb